Spross, Linn. 2013. Grundläggande studier i hoppfullhet och hopplöshet: roman. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Spross, Linn. 2013. Grundläggande studier i hoppfullhet och hopplöshet: roman. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Hanna läser statsvetenskap i Uppsala. Det är hennes första år vid universitetet. Bland kurskamraterna finns Imagine. De kan tyckas på många sätt vara varandras motsatser. Hanna är ofta självkritisk och känner sig kanske inte riktigt hemma i sitt eget liv. För Imagine verkar allt enkelt och ingenting omöjligt. Hon förverkligar sina drömmar och har en utstrålning och magisk förmåga som gör att hennes vänner gärna följer henne i alla hennes projekt. Hanna och Imagine dras till varandra . Deras vänskap blir genast stark och passionerad. De är oskiljaktiga i allt och delar dygnets alla timmar.

De har drömmar om ett bättre samhälle för alla. De delar politiska ideal och hoppas på Den Stora Revolutionen. De är aktivister som inte drar sig för att genomföra manifestationer, som i Engelska parken där en banderoll får bära budskapet ”Har inte folket bröd får de väl äta kakor”. Manifestationen börjar dystert. Kakorna som har glaserats med en bild av Karl Marx karakteristiska skägg, försvinner snabbare än flygbladen på bordets blommiga duk i vårsolen. Men intresset för deras budskap växer.

Drömmar och hopp som möter vardagen. Drömmar grusas, men nya drömmar växer fram. Studentlivet pågår i studentkorridorer, med seminarier, tentor och fester.  Vid sidan om studierna har Hanna ett slitsamt arbete i ett café för att få en inkomst. En samhällsengagerad vän som tröstar och uppmuntrar har Hanna i sin mamma, en genuint politiskt intresserad person och feminist sedan tonåren.

Berättelsen är fylld av både humor och allvar. Det är få som kan förena det lika bra som Lina Spross. Det är en levande berättelse och det känns svårt att lämna Hanna och Imagine, när romanen är slut.

Det här är Linn Spross debutroman. Skriv vidare!

Boken finns i vårt Bibliotek.

Rosmarie