Östras bokblogg

Boktips från läsarna

Tag: Nobelpristagare

Siddhartha av Hermann Hesse

Hesse, Hermann. 2012. Siddhartha: en indisk berättelse. Ny utg. Stockholm: Bonnier pocket. Översättning: Nils Holmberg. Originalutgåva 1922.

Siddhartha växer upp i en priviligierad och välbeställd tillvaro. Han är älskad av sin familj och sina vänner. Hans far är brahman. Han har alla möjligheter att utforska livet genom att delta i de visas samtal och ägna sig åt kontemplation. Men, Siddhartha känner ändå en tomhet.

”Bodde då inte Atman inom honom, flöt då inte urkällan i hans eget hjärta? Det var denna man måste finna, urkällan i ens eget jag, det var denna man måste göra till sin. Allt annat var endast sökande, omvägar, villovägar. (s. 9)

Han beslutar sig för ett bryta upp från sitt barndomshem och bege sig ut på en livets vandring för att söka tillvarons mening. Barndomsvännen Govinda, Siddharthas närmaste vän, följer med honom.

De lever i sträng askes hos samanerna och skänker bort allt de äger, till och med sina kläder. Känslan av att inte ha funnit livets mening finns kvar. Siddharta: ”Vi finner tröstegrunder, vi finner bedövningsmedel, vi lär oss konster som vi bedrar oss med. Det väsentliga, vägarnas väg, finner vi dock inte.” (s. 20)

De fortsätter sin färd och möter Gotama (Gautama), den historiske Buddha, med sina lärjungar. Govinda stannar kvar, men Siddhartha känner att han behöver fortsätta sitt sökande.

Siddhartha förälskar sig i Kamala. Han blir verksam som affärsman och får ett materiellt rikt liv, men åren som går i den nya tillvaron, känns tomma. Återigen lämnar han allt.

När Siddhartha för tjugo år sedan lämnade sitt föräldrahem, passerade han en flod. Färjkarlen Vasuveda arbetar kvar och han bjuder in Siddhartha att bo och arbeta med honom. I det enkla och stilla livet börjar Siddhartha att känna ro och en kärlek till allt. Känslor som är nya för honom.

En tragedi med Kamalas dödsfall, innebär att Siddhartha får kännedom om att han har en son. Far och son är som främlingar. När sonen lämnar Siddhartha utan avsked, är han förtvivlad. Vasuveda får Siddhartha att inse att han måste släppa det känslomässiga greppet om sin son. Sonen behöver få söka sin egen livsväg och göra sina egna erfarenheter, precis som sin far.

Vasuveda ber Siddhartha att lyssna till floden. Ljuden i floden, ”Tillsammans bildade det varats flod, livets musik.” (s. 136)

”I detta ögonblick upphörde Siddhartha att kämpa med ödet, upphörde att lida. I hans ansikte lyste glädjen över det vetande, som ingen vilja längre spjärnar emot; det vetande, som känner fullkomningen, som har uppgått i varats flod, i livets ström, villig att lida och glädjas med allt annat, överlämnad åt strömmen, tillhörig enheten.” (s. 136)

Siddhartha och Govinda möts på nytt. Efter det långa uppehållet och livets genomlevda hårda erfarenheter, säger Siddhartha till sin käre vän: ”ty den är min bästa tanke. Den lyder så: av varje sanning är motsatsen lika sann.” (s. 142.), att det alltid finns en föränderlig mångfald, och att han känner att den så kallade verkligheten och evigheten finns i ett nu.

Läs en underbar och avskalad berättelse om en mans liv, och om hans iakttagelser och tankar som kanske även vi behöver reflektera över i våra egna liv.

Romanen finns i vårt Bibliotek.

Rosmarie

Bildningsbyrån – tänka mot strömmen: Hermann Hesse – världens första hippie. 2022. Utbildningsradion
https://urplay.se/program/227794-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-hermann-hesse-varldens-forsta-hippie
Tillgänglig till 30 juni 2026.
(Hämtad 2024-03-20)

En dag i Ivan Denisovitj liv av Alexandr Solzjenitsyn

Solženicyn, Aleksandr Isaevič. 2008. En dag i Ivan Denisovitjs liv. Ny utg. Stockholm: Bonnier. Översättning: Hans Björkegren. Originaltitel: Odin den Ivana Denisovitja, 1962. Första svenska upplaga 1963.

”Som alltid klockan fem på morgonen slog man revelj vid stabsbaracken – med hammare mot räls. Den korthuggna klangen trängde vagt genom fönsterrutorna, som täcktes av tumstjock is, och tonade genast bort – det var kallt och fångvaktaren hade inte lust att stå där och slå en lång stund.” (s. 17)

Ännu en dag börjar i Ivan Denisovitj Sjuchovs liv, han vaknar i fånglägret där han hittills har arbetat i åtta år. Det är en kall dag med minus tjugosju grader i början av januari 1951.

Den här dagen försöker han bli sjukskriven för sin värkande kropp, men beordras med de andra, att i kylan bygga en murad vägg. Fångarna är dömda till tjugofem års straff, oberoende vad de är anklagade för och själv är Ivan oskyldigt dömd. Det är mycket kallt, smutsigt, inga extra kläder är tillåtna och födan är knapp och ofattbar dålig. Fångarna övervakas, räknas och visiteras.

Kampen för att överleva präglar dem i allt: ”Också fångens tankar är ofria – de återvänder om och om igen till samma sak: hoppas att de inte upptäcker brödbiten i madrassen! /—/ hur har Caesar kommit över sina varma underkläder? Antagligen har han mutat någon på förvaringen, för var skulle han annars fått dem?” (s. 55).

Romanen är skriven med författarens egna smärtsamma erfarenheter av många år i fångläger.

Hans Björkegren som har översatt romanen, har även skrivit ett omfattande förord om Alexandr Solženicyns egna år i fångläger, den långa vägen till publiceringen av romanen och bemötandet av den, från att hyllas till att förbjudas och rensas ut från alla bibliotek, till att på nytt bemötas med respekt.

Romanen finns i vårt Bibliotek.

Rosmarie

Nobelstiftelsen sida om Alexandr Solženicyn:
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1970/solzhenitsyn/facts/
(Hämtad 2021-10-06)

Där man formulerat en motivering till Nobelpriset som han tilldelades 1970:

Prize motivation: “for the ethical force with which he has pursued the indispensable traditions of Russian literature.”

På Nobelstiftelsens sida finns även Alexandr Solženicyns egna levnadsberättelse:
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1970/solzhenitsyn/biographical/
(Hämtad 2021-10-06)

Lyssna till romanen som finns som följetong hos Sveriges radio:
https://sverigesradio.se/grupp/37130
(Hämtad 2021-02-25)

Klara och solen av Kazuo Ishiguro

Ishiguro, Kazuo. 2021. Klara och solen. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Översättning: Niclas Hval. Originaltitel: Klara and the sun.

Klara är en AV, en Artificiell Vän, en android vars syfte är att vara sällskap/beskyddare/sjuksköterska åt sin människa. Berättelsen börjar i affären där Klara och de andra AV-arna väntar på att ett barn ska komma och välja just hen. Ibland får de stå i skyltfönstret, vilket är den bästa platsen. Inte bara för att man syns, också för att där finns Solen. Solen är viktig för Klara, Han ger energi, Han bestämmer över liv eller död och Han blir Klaras egen gud. Philip K. Dick frågade om androider drömmer om elektriska får. Det får vi inte svar på här, men Klara utvecklar i alla fall sitt eget troende och gränsen mellan människa och maskin bleknar. En dag kommer Josie till affären och Klara hittar sin människa…

Klara och solen är en bra bok. Den som gillar Ishiguros tidigare böcker kommer även gilla Klara och solen. Ishiguro låter gärna sina karaktärer betrakta världen och sitt öde med sakligt lugn. Så även Klara. Men där man i hans tidigare bok Never let me go, bara vill skrika åt huvudpersonerna att “gör något!”, “skrik!”, “vägra!”, så väcker Klaras öde inte samma känslor, åtminstone inte hos mig. 

Vill du veta hur vilken fantastisk författare Ishiguro är och varför han var värd Nobelpriset så rekommenderar jag att börja med Never let me go eller Återstoden av dagen (nej, den är inte särskilt lik filmen…). När du sedan blivit biten kan du ta dig an Klara och solen.

Gustaf

Nobelstiftelsens sida om Kazuo Ishiguro
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2017/ishiguro/facts/
(Hämtad 2021-05-04)

Kazuo Ishiguros Facebooksida:
https://www.facebook.com/KazuoIshiguro
(Hämtad 2021-05-04)

Kazuo Ishiguros förlags sida:
https://www.penguinrandomhouse.com/authors/14137/kazuo-ishiguro
(Hämtad 2021-05-04)
Aniara – en revy om människan i tid och rum av Harry Martinson

Martinson, Harry. 2004. Aniara: en revy om människan i tid och rum. [Ny utg.] Stockholm: Bonnier

Den tomma och sterila rymden skrämmer.
Glasartad är dess blick som omger oss
och stjärnsystemen stå orörligt stilla
i skeppets runda fönster av kristall.
Då gäller det att vårda drömmens bilder
från Doris dalar och att här i havet
där inget vatten, inga böljor röras
ta vara på all dröm, allt känslosvall.
Den minsta suck är som en ljuvlig vind,
all gråt ett källsprång, skeppet själv en hind
som jagar ljudlöst fram mot Lyrans stjärnor
som allt för fjärran för att våra hjärnor
skall kunna fatta avstånd eller tider
ej minsta tum åt någon sida glider.

Första strofen i sång 10 av dikteposets 103 sånger.

Rymdskeppet Aniara är sedan sex år på väg bort från jorden (planeten Doris). Skeppet är fyllt med emigranter från jorden, som är förödd och obeboelig.

Miman är datorn ombord som har lagrat jordens historia, och som leder rymdskeppet. Den kvinnliga piloten Isagel som för planet framåt mot planeten Mars, har förlorat hoppet. Det finns en berättare som har hand om Miman, som träder fram först långt in i berättelsen, utan namn och kallar sig Mimarob.

Emigranterna försöker på olika sätt i ovissheten att förhålla sig till tiden och minnen av det som de lämnat. Ett nytt samhällsliv utvecklas. Daisi Doody leder danser, högkomikern Sandon roar, och den blinde poeten från landet Rind, kultledaren Libidel och samariten Nobia har sina uppdrag. Ombord finns även den diktatoriske Chefone, som styr gruppen och skapar rädsla. Under färdens gång vänder man sig allt mer i den osäkerhet som ökar, till datorn Miman för att finna hopp.

När Aniara kom ut 1956 var det i kalla krigets tid med oro för kärnvapenkrig. I dag känns den lika sorgligt aktuell i sina beskrivningar av en miljö på jorden som förstörs av människan.

Aniara finns självklart på Bibliotekets hyllor och du kan även läsa den i fulltext hos Litteraturbanken:
https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/MartinsonH/titlar/Aniara/sida/5/etext (Hämtad 2020-09-04)


Aniara har inspirerat musiker, dramatiker och andra författare och blivit opera, musikal, teater och film.

Larsson, Knut. 2015. Aniara: fritt efter Harry Martinson. Stockholm: Kartago

I vårt Bibliotek finns den även i en tolkning som grafisk roman:
Larsson, Knut. 2015. Aniara: fritt efter Harry Martinson. Stockholm: Kartago

——————–

Harry Martinson fick Nobelpriset 1974 ”för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos”
Svenska akademien. 2020. Nobelpriset i litteratur – Pristagarna
https://www.svenskaakademien.se/nobelpriset/nobelpriset-i-litteratur-pristagarna (Hämtad 2020-09-04). Få har skildrat människans avgörande frågor, naturen mer nära och vackert och människors utsatthet med mer inlevelse och skärpa.

I vårt Bibliotek finns fler av Harry Martinsons böcker och även en del att läsa om hans författarskap.

Rosmarie

Nobelstiftelsens sida om Harry Martinson:
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1974/martinson/facts (Hämtad 2021-05-12)

Litteraturbankens sidor om Harry Martinson, med biografi, verk, ljud och texter om honom:
https://litteraturbanken.se/författare/MartinsonH (Hämtad 2021-05-12)

Harry Martinson-sällskapet:
http://harrymartinson.se (Hämtad 2021-05-12)

Löwensköldska ringen, Charlotte Löwensköld och Anna Svärd – tre romaner av Selma Lagerlöf

Lagerlöf, Selma. 2017. Löwensköldska ringen ; Charlotte Löwensköld ; Anna Svärd. Stockholm: Bonnier

Lagerlöf, Selma. 2017. Löwensköldska ringen ; Charlotte Löwensköld ; Anna Svärd. Stockholm: Bonnier

Löwensköldska ringen är en mörk spöklik historia som tar sin början i 1700-talets Värmland. General Löwensköld har fått en magnifik och dyrbar ring av Karl XII för sina insatser i kriget. Krigstiden är ett mörkt minne i bygden och ringen är symbol för fasansfulla händelser som har utspelats. Generalen begravs efter önskemål med sin ring. När ringen stjäls ur graven, så får det fruktansvärda konsekvenser med anklagelser av oskyldiga, olyckor och en osalig general som hemsöker sitt tidigare hem.

Många år senare fortsätter historien med Charlotte Löwensköld, en sentida släkting, som huvudperson. Händelserna kring ringen kastar skuggor över personerna och finns med i historien som en mörk fond till den sista romanens slutscen.

Charlotte Löwensköld är självständig, impulsiv och har en medkänsla för dem omkring henne. Mannen hon älskar, den unge prästen Karl-Artur Ekenstedt är idealist och avskärmar sig från livet omkring sig. Anna Svärd kommer från en helt annan social miljö. Personerna följer varandra och deras livsöden vävs samman.

Det är en kärlekshistoria i Jane Austens miljö och anda, men med en djupare skildring av social utsatthet och om hur känslor och drömmar inte alltid är i samklang med andras bästa.

Det är oupphörligt spännande berättelser, där händelserna på ett oväntat sätt avlöser varandra i handlingen. Personerna beskrivs genom sina relationer och situationer de försätts i och som läsare överraskas man hela tiden. Det finns hela tiden flera perspektiv. Det är romaner om kärlek, brist på medkänsla, fanatism och om försoning.

Upptäck Selma Lagerlöf, en mycket skicklig författare med förtrollande berättelser som aldrig upphör att fascinera. Vi har den här romanserien och flera av hennes romaner och noveller i vårt Bibliotek. Dessutom har vi Anna-Karin Palms och Anna Nordlunds biografier om Selma Lagerlöf.

Rosmarie

Litteraturbanken med Selma Lagerlöfs skönlitteratur:
https://litteraturbanken.se/författare/LagerlöfS (Hämtad 2021-05-11)

Selma Lagerlöf-sällskapets hemsida:
https://www.selmalagerlof.org (Hämtad 2021-05-11)

© 2024 Östras bokblogg. Alla rättigheter reserverade.

Tema av Anders Norén.