Anyuru, Johannes. 2012. En storm kom från paradiset. Stockholm: Norstedt

Anyuru, Johannes. 2012. En storm kom från paradiset. Stockholm: Norstedt

”För mindre än ett halvår sedan var han stridspilot.
Han minns historien, känner hur den bränner, svider.
Allt som vanns, allt som var hans liv.” 
(s. 111)

Vi möter P tillfångatagen och fängslad i Zambia. Under de grymma förhören berättas hans historia. Han hade en dröm om ett annat liv, en längtan att flyga och efter friheten som pilot. Han får möjligheten att utbilda sig till pilot på den Hellenska Flygvapenakademin utanför Aten.  I hans hemland Uganda kommer Idi Amin till makten genom en statskupp 1971. Alla i utbildningen tvingas att återvända till Uganda. P beslutar sig för att söka asyl i Grekland. För att få flyga, söker han arbete som pilot för besprutningar av fält i Zambia, men ingenting utvecklas som han hoppas och han blir i stället arresterad. Därefter följer en lång och farlig flykt via Tanzania till Sverige.

”På nätterna, i den återkommande drömmen,
håller jag en fågel mellan händerna, hårt, med
de ryttlande vingarna in mot den lilla kroppen.
Hela mitt liv denna ensamhet och känsla av ofrånkomlighet.”
 (s. 119-120)

Johannes Anyuru berättar sin pappas, P:s historia. När romanen skrivs är hans pappa en mycket sjuk man. Han läser sin pappas nedtecknade liv och läser historien kring sin pappas levnadsöde på bibliotek. Nutid och historia smälter samman.

Det är en spännande roman som är svår att lägga ifrån sig och så gripande att man inte glömmer den.

För romanen har Johannes Anyuru fått Ivar Lo-Johanssons personliga pris, Svenska dagbladets litteraturpris och Aftonbladets litteraturpris. Romanen nominerades till Augustpriset och Nordiska rådets litteraturpris.

Upptäck även Johannes Anyuru som poet! Det var som poet han började sin författarbana. Han har flera diktsamlingar bakom sig. I min egen bokhylla hemma finns hans debutdiktsamling Det är bara gudarna som är nya, från 2003, som jag lånade och läste, förälskade mig i och inhandlade.

Boken finns i vårt Bibliotek.

Rosmarie