Lagerlöf, Selma. 2017. Löwensköldska ringen ; Charlotte Löwensköld ; Anna Svärd. Stockholm: Bonnier

Lagerlöf, Selma. 2017. Löwensköldska ringen ; Charlotte Löwensköld ; Anna Svärd. Stockholm: Bonnier

Löwensköldska ringen är en mörk spöklik historia som tar sin början i 1700-talets Värmland. General Löwensköld har fått en magnifik och dyrbar ring av Karl XII för sina insatser i kriget. Krigstiden är ett mörkt minne i bygden och ringen är symbol för fasansfulla händelser som har utspelats. Generalen begravs efter önskemål med sin ring. När ringen stjäls ur graven, så får det fruktansvärda konsekvenser med anklagelser av oskyldiga, olyckor och en osalig general som hemsöker sitt tidigare hem.

Många år senare fortsätter historien med Charlotte Löwensköld, en sentida släkting, som huvudperson. Händelserna kring ringen kastar skuggor över personerna och finns med i historien som en mörk fond till den sista romanens slutscen.

Charlotte Löwensköld är självständig, impulsiv och har en medkänsla för dem omkring henne. Mannen hon älskar, den unge prästen Karl-Artur Ekenstedt är idealist och avskärmar sig från livet omkring sig. Anna Svärd kommer från en helt annan social miljö. Personerna följer varandra och deras livsöden vävs samman.

Det är en kärlekshistoria i Jane Austens miljö och anda, men med en djupare skildring av social utsatthet och om hur känslor och drömmar inte alltid är i samklang med andras bästa.

Det är oupphörligt spännande berättelser, där händelserna på ett oväntat sätt avlöser varandra i handlingen. Personerna beskrivs genom sina relationer och situationer de försätts i och som läsare överraskas man hela tiden. Det finns hela tiden flera perspektiv. Det är romaner om kärlek, brist på medkänsla, fanatism och om försoning.

Upptäck Selma Lagerlöf, en mycket skicklig författare med förtrollande berättelser som aldrig upphör att fascinera. Vi har den här romanserien och flera av hennes romaner och noveller i vårt Bibliotek. Dessutom har vi Anna-Karin Palms och Anna Nordlunds biografier om Selma Lagerlöf.

Rosmarie

Litteraturbanken med Selma Lagerlöfs skönlitteratur:
https://litteraturbanken.se/författare/LagerlöfS (Hämtad 2021-05-11)

Selma Lagerlöf-sällskapets hemsida:
https://www.selmalagerlof.org (Hämtad 2021-05-11)