Avallone, Silvia. 2019. Där livet är fullkomligt. Stockholm: Natur & Kultur. Översättning: Johanna Hedenberg.

Adel, 17 år, väntar barn. Hennes pojkvän och barnets far Manuel dras in i kriminalitet. Ingen i familjen stödjer Adele. Vilket beslut ska hon fatta om sitt barn och sin framtid? Hon har ingen som hon kan vända sig till och inga förebilder eller uppmuntran om utbildning och yrkesliv. Vi får följa Adele i sin historia nio månader tillbaka i tiden.

Levnadsvillkoren är mycket knappa i Labriolabyn, där Adele växer upp. Det är ett slitet höghusområde utanför Bologna. I de små lägenheterna bor familjerna tätt och nära sina grannar, en gemenskap som även innebär en skyddslöshet. Det är omöjligt för de flesta att få ekonomin att gå ihop och att orka förändra något i sina liv. Adele bor med sin mamma och syster. Hennes pappa övergav familjen då hon var liten. Det är fler av hennes vänner som har vuxit upp med ensamma mammor och frånvarande pappor.

En kontrast är Dora och Fabio, lärare och arkitekt, i en elegant våning i Bologna. Längtan efter ett eget barn blir en besatthet som får deras liv att nästan rämna. Fabio kommer från Labriolabyn, men har genom utbildning förändrat sitt liv. Han känner en kluvenhet mellan sin uppväxt och sitt nuvarande liv.

Adele ställs inför fler avgörande val. En dag kommer Adeles pappa tillbaka. Manuel, barnets pappa,  försöker att vinna Adele tillbaka. Zeno, Adeles granne, vägg i vägg, som alltid har försökt att tjuvlyssna, bekänner sin stora kärlek för henne.

Varje person gestaltas inifrån mycket levande i sin situation, sin historia och sina drömmar. En stor trovärdighet och lyhördhet finns i skildringen. Berättarperspektivet flyttas skickligt mellan personerna och historien fängslar oupphörligt mig som läsare. Jag tycker att det är en helt fantastisk och mycket berörande roman.

Romanen finns i vårt Bibliotek, och på våra hyllor finns även Silva Avallones uppmärksammade debutroman Stål (finns även här på Östras bokblogg) och den därpå följande romanen Marina Bellezza. Upptäck Silvia Avallone!

Rosmarie