Mossaed, Jila. 2020. Åttonde landet. Stockholm: Bokförlaget Lejd.

Tiden är min skugga
Nära mig
men skyddar aldrig

Syr ihop drömmarna
Hänger upp dem som gardiner
Brisen klär sig i ljuset
flyter in
Rummet ändrar färg

Bjuder in mig själv
Sitter bredvid sängen
Berättar
om de bortglömda dagarna
Om dig
som kom till mig precis före sista andetaget
Kärleken är en skugga
som skyddar mig
(s. 14)

Dåtid, nutid och drömmar är lika närvarande i Jila Mossaeds diktsamling Åttonde landet. Minnena finns med från det land hon lämnat. I underbara bilder av natur och grönska ramas ögonblick in och i nuet finns kärleken med som ett hopp och läkande ström över det som har lämnats, men det finns även en ensamhet och sorg. Att följa diktsamlingens strofer från dess första rad till dess sista rad, är att stiga in i en berättelse som både berör och förtrollar, och lämnar ett oförglömligt avtryck.

Åttonde landet har översatts till franska och fått det prestigefyllda litteraturpriset Le prix Max Jacob.

Diktsamlingen finns i vårt Bibliotek och på våra hyllor med lyrik finns även hennes diktsamling Ett ljud som bara jag kan.

Rosmarie

På Bokförlaget Lejds hemsida finns en presentation av Jila Mossaed och de diktsamlingar som hon givit ut på förlaget:
http://lejd.se/forfattare/jila-mossaed/
(Hämtad 2022-12-20)

Jila Mossaed är ledamot av Svenska Akademien:
https://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/ledamotsregister/mossaed-jila
(Hämtad 2022-12-20)