Bauer, Belinda (2013). Betraktaren. Stockholm: Modernista. Översättning: Ulla Danielsson

Bauer, Belinda (2013). Betraktaren. Stockholm: Modernista. Översättning: Ulla Danielsson

Patrick, 18 år, har lyckats att komma in på universitetets anatomikurs. Det innebär både ett uppbrott och en nystart i hans liv. Han flyttar till ett studentrum i Cardiff. Han hoppades att anatomikursen på något märkligt sätt ska ge honom svar på de olösta frågor som han bär med sig i sitt eget liv, men den kommer i stället att föra med sig iakttagelser och en händelseutveckling som Patrick inte hade kunnat föreställa sig.

Patrick har en extraordinär förmåga att lägga märke till detaljer och en vilja att försöka se samband. Han har en form av autism, Aspergers syndrom,  som medför att han ibland har svårt att tolka andras känslor och reaktioner. Det gör det inte lättare att intressera omgivningen för de ledtrådar han kartlägger, som kan innebära att ett brott har begåtts. Meg, som läser samma kurs, blir hans vän och medhjälpare, även när alla andra tvivlar på honom. Dolda historier från långt tillbaka i tiden börjar att avtäckas.

Romanens intressanta personporträtt och skiftande berättare skapar ett mångfasetterat flöde av livsöden, där Patrick i sitt sökande snuddar vid några av berättelserna. Det finns även fina miljöskildringar. Patricks snabba cykel är en del i den spännande handlingen, men den för honom även ut i ett oändligt, svindlande vackert landskap.

Romanen blev nominerad till The CWA Gold Dagger, ett pris som varje år tilldelas årets bästa kriminalroman av Crime Writers Association i Storbritannien. I vårt Bibliotek finns även Belinda Bauers debutroman Mörk jord, som 2010 fick utmärkelsen som årets bästa kriminalroman i Storbritannien.

Läs mer om Belinda Bauer på hennes förlag Penguins hemsida:
https://www.penguin.co.uk/authors/221843/belinda-bauer
(Hämtad 2023-08-06)

Rosmarie