Avallone, Silvia. 2012. Stål: roman. Stockholm: Natur & kultur. Översättning: Johanna Hedenberg.

Avallone, Silvia. 2012. Stål: roman. Stockholm: Natur & kultur.
Översättning: Johanna Hedenberg.

Vi möter Anna och Francesca på stranden i romanens upptakt, tretton år gamla, iakttagna och bevakade av män.

Miljön är 2000-talets första år i en liten italiensk kuststad i Toscana, präglad av en stålindustri som i generationer varit den dominerande arbetsplatsen. I stålindustrin, som inte längre är framgångsrik, arbetar deras pappor, bröder och vänner. Från stranden där Anna och Francesca badar och spelar  med sina vänner finns, som en kontrast, utsikten mot Elba, turistmålet som känns mycket avlägset för dem.

Det är en patriarkal miljö. Personerna har svårt att förändra sina liv, miljön behåller sitt grepp om dem. Det är även en berättelse och våld, misshandel, brottslighet och uppgivenhet, och om vad det innebär för den drabbade och dess närstående.

Anna och Francesca är varandras bästa vänner sedan alltid. Vänskapen betyder allt för dem. Vänskapen är viktigare än familjerelationerna. Den ger värme, tröst, drömmar och tankar om framtiden. Men vänskapen går sönder.

Berättelsen är levande stark och ger en nyanserad bild av personerna. Det är en gripande berättelse om Anna och Francesca, men även om deras familjer, vänner och hela miljön.

Romanen rekommenderas varmt. Den är Silvia Avallones debutroman. I vårt Bibliotek hittar du den och hennes nästa roman Marina Bellezza.

Rosmarie